3 Japan 2013 Art Exhibits / DSCN5105adj

10/10/2017

Previous Home Next

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40

DSCN5105adj

A "Kanpai" toast to a successful & happy 3 weeks:
Tsuyoshi & Sugako Hirokawa, Philip & Taeko, & Yoshiyuki & Yoko Kitada.